Processen för tv-produktion

Att producera ett tv-program kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av tv-program det handlar om – en reality-show, en dokusåpa, en tv-serie, ett tävlingsprogram eller något helt annat? För många tv-program ser dock produktionsprocessen mer eller mindre likadan ut, och den har nästan alltid vissa gemensamma komponenter.

Processen börjar till exempel alltid med förproduktionen. Under förproduktionen förbereds allt sådant som måste vara redo innan inspelningen kan börja. Det handlar till exempel om casting – något som behövs både för tv-serier och dokusåpor. Den enda skillnaden är att man i det förstnämnda fallet väljer skådespelare, och i det sistnämnda deltagare. En annan förberedelse som är gemensam för samtliga typer av produktioner är manusförfattande. I en tv-serie är detta steg naturligtvis mer omfattande, eftersom hela produktionen är manusbaserad, men även programledare i en dokusåpa behöver manus. I förproduktionen kan också exempelvis lokalbokning ingå, beroende på var man ska hålla inspelningen.

Inspelningen är just nästa steg i processen, som kan variera stort i längd beroende på vad man spelar in. En serie med flera avsnitt tar till exempel självklart längre tid att spela in än ett program som bara sänds vid ett tillfälle.talk-show-1149788_960_720

Slutligen kommer man i processen till efterproduktionen, eller postproduktionen. I detta steg av processen bearbetar och redigerar man det inspelade materialet så att det är färdigt för sändning. Det kan till exempel innebära att man lägger till ljudeffekter och visuella effekter, liksom att man klipper materialet så att programmet får det flöde man vill ha. Återigen är detta moment i processen mycket snarlikt mellan en tv-serie och en dokusåpa. En skillnad är dock att man i fallet med en dokusåpa ofta har betydligt mer material att bearbeta och klippa bort, eftersom deltagarna vanligtvis följs dygnet runt, och materialet sedan måste kortas ned till ett timmeslångt avsnitt.

Arbetet med en tv-produktion leds av en producent, något som är välbehövt då det ingår en mängd olika medarbetare i en tv-produktion, som var och en har ansvar för sin lilla del i helheten – allt från casting och efterredigering till kostym och smink. Om du vill ha hjälp med någon del av produktionen, eller hela produktionen, kan du vända dig till ett produktionsbolag som Crisp Film, som har erfarenhet av en rad olika typer av genrer och produktioner.