Viktigt för lokal-TVkanaler att rapportera om elpriserna

Idag tar många av oss med fasa del av nyheterna om de stigande el-priserna på våra mobiler. Det finns dock en grupp som inte använder mobiltelefoner lika frekvent utan hellre konsumerar nyheter på tv, nämligen äldre. För att denna grupp ska vara informerad om vad som händer med elpriserna är det viktigt att lokal-TV tar upp nyheter kring detta. På så sätt blir de äldre informerade och kan påverka sin elförbrukning i högre utsträckning.

Lokal-TV är populärt bland äldre

Många av de som tittar på lokal-TV tillhör det äldre ålderssegmentet. Varför det har blivit så beror nog i stor utsträckning på att yngre konsumerar nyheter när de vill, genom att titta på mobilen eller genom att streama nyheterna när det passar. Det är dock inte vardag för många äldre. De tycker dessutom om att ta del av vad som pågår på den egna orten och tittar därför gärna på lokal-TV. Det skulle därför vara utmärkt om man kunde få in nyheter om elpriser på dessa kanaler. På så sätt kan de äldre också på ett effektivt sätt ta del av informationen. De stigande elpriserna är just nu en av våra hetaste valfrågor. Det är därför viktigt att kunna ta del av nyheter kring detta så att man sedan vet hur man ska rösta i valet.

Sänk dina elkostnader

Eftersom höga elpriser nu är ett faktum är det bra om du kan påverka din egen energiåtgång så att den blir mindre. Ett bra sätt att göra det på är att byta elbolag till Tibber. De strävar nämligen efter att ge dig ett så lågt elpris som möjligt. De erbjuder också en smart app där du bland annat kan se när elen är som dyrast och som billigast. Det gör att du kan välja att förlägga sysslor som drar mycket el, till exempel dammsugning eller tvätt, på tider då elen kostar som minst.