Är lokal-TV en föråldrad TV-form?

Om Lokal-TV ska finnas kvar i framtiden, så måste det ske en förändring samt förnyelse. Det räcker inte enbart med att driva en lokal-TV kanal. Världen ändras kontinuerligt och i och med teknikens framfart vill tittarna själva kunna bestämma när och var de vill titta på just de program som är intressanta för dem. I dagsläget finns lite över dussinet lokala TV-stationer kvar ute i landet, och de flesta har varit med sedan början på 80-talet. De projekt man har satt igång har inte gett någon utdelning, och i och med att medelåldern är hög på stationerna, har de svårt att locka till sig unga talanger.

Då de flesta inte längre tittar på TV i traditionell mening, så har man på vissa lokal-TV kanaler valt att lyfta över sitt utbud till nätet. med en bra hemsida kan man locka tillbaka en andel av tittarna. Nyare kanaler så som YouTube är också alternativ som lokal tv tittar på för att säkerställa sin överlevnad. Man kan även gå ihop med andra som kämpar med samma typ av problematik. Rekryteringsföretag Stockholm kan hjälpa dig med ny kompetens om du i dagsläget arbetar med lokal -TV, och känner att det behövs förstärkning till teamet.

Lokala händelser på nätet

När material flyttas över till nya plattformar så ställs man inför en annan typ av problem. Hur ska man bevara det material som i dagsläget fyller massiva arkiv? Gamla inspelningar tar plats och frågan är hur man på bästa sätt flyttar över detta för att kunna bevara informationen till kommande generationer. Arbetet går sakta framåt, men det är omfattande och tidskrävande.

Förnyelse och bevarande

Mycket av materialet har redan förts över på DVD, men det är inte säkert att denna typ av överföring är en hållbar lösning. Ett annat alternativ som har varit på tapeten är att helt enkelt lägga ut all material ut på nätet, så att alla kan ta del av detta. Lokal-TV kommer alltid att finnas kvar i någon form, då det är viktigt att kunna ta del av just det som händer i ens omedelbara närhet.

DVD skiva med arkiverat material

Oavsett hur man kommer att gå tillväga är det enormt viktigt att bevara det inspelade materialet från gamla sändningar. Inte nog med att det är en stor del av den lokala historian, så är det även en enorm tillgång för kommande generationer i form av ett unikt kulturarv.

Lokal-TV är verkligen en unik bit av TV-historia. Det finns så många sätt att idag göra TV, att de lokala kanalerna inte kan konkurrera med det utbud och de sändningsformer som finns. Det krävs förnyelse, och det känns tryggt att veta att det redan görs stora satsningar med att förnya, föryngra och bevara de existerande lokal-TV stationerna, även om sändningarna kan komma att flyttas till mer aktuella kanaler. Så länge som möjligt kommer även de traditionella sändningarna att fortsätta i alla de kanaler som vi har blivit vana vid.