Spela in lokal-TV på egen hand?

Om lokal-TV går det att säga en märklig sak: det har på en gång försvunnit och bytt skepnad. Hur är det möjligt? Jo, sanningen är förstås att lokal-TV i den linjära form vi en gång kände den inte längre riktigt existerar. De öppna TV-kanalerna som är en del av tv-utbuden i Sveriges storstadsregioner existerar visserligen fortfarande, men de för i någon mån tynande existenser. Attraktionskraften som en gång fanns i att spela in TV är inte längre lika stark. Nu kan ju vem som helst spela in sig själv och lägga upp sina videoklipp på internet, direktsändningar är möjliga också med relativt små resurser.

Sann lokal-TV hittas numera på Youtube där kreatörer från hela världen spelar in och sänder allt från nyhetsprogram till varietéer och politiska talkshows. Till grund för detta ligger förstås teknik som gjort det tillgängligt för vem som helst att spela in och sända. Likaså är programvaran som krävs för att redigera video både relativt billig och tillgänglig. De här förutsättningarna har skapat en explosion av hoppfulla innehållskreatörer som hoppas göra avtryck på samtiden genom att publicera sina alster på bl.a. Youtube.

Med såpass enkelt tillgängliga förutsättningar kan vem som helst nu spela in lokal-TV från sina egna hem. Det enda som krävs är en billig kamera, mikrofoner och tid och villighet att klippa och ladda upp video på Youtube. För att uppnå ett visst mått av popularitet krävs också att det finns en tydlig målbild, en strategi för hur du ska uppnå dina mål. Om målet till exempel är att spela in material för en lokal marknad lönar det sig också om man har en strategi för sociala medier samt lägger ner mycket möda på att ta fram material som är intressant i närområdet.

Håll koll på vad som intresserar i ditt närområde/din stad

Det här är det absolut viktigaste. Hur gör du då detta? I det här avseendet har alla duktiga kreatörer sina egna knep för hur de känner åt vilket håll vindarna blåser. Vissa generella regler gäller förstås alltid: kontroverser säljer och lokala skandaler intresserar förstås också.

Sikta lokalt i sociala medier

Sociala medier utgör frontlinjen i alla framgångsrika lanseringar numera, spelar ingen roll om det handlar om skor eller Youtube-kanaler. Det är på Facebook, Twitter och Instagram som du får kontakt med dina tittare, får tips och kan föra en dialog med den omvärld du vänder dig mot. Om du till exempel ska rapportera om hur det fungerar att investera i fastigheter kan du vända dig till ett företag som Tessin eller något annat alternativ. Du kan också sondera vilket intresse det finns för en viss typ av innehåll genom att se hur dina följare reagerar på dina förslag.