Närheten – Lokal-TV:s största konkurrensfördel

Lokal-tv rapporterar om nyheter inom en viss stad eller område vilket gör att de som tittar känner en större identifikation än om nyheten handlar om något som har skett på andra sidan jorden. Den mänskliga psykologin gör att vi alltid är mest intresserade av det som sker nära oss vilket gör att lokal-tv har en stor fördel framför medier som främst rapporterar om världshändelser.

Till exempel är nyheter om bostadspriser och bomarknaden i allmänhet för det mesta bara intressanta för den som bor på orten eller funderar på att flytta dit. Om priserna på bostäder i Polen går upp eller ner är oftast helt ointressant för den som bor i Sverige och inte har tänkt flytta till Polen. Bomarknaden är med andra ord en nyhet som passar lokal-tv och produktionen bakom kan då på ett enkelt sätt sälja in annonser till exempelvis fastighetsmäklare som finns i det område som lokal-tv:n rapporterar från. En fastighetsbyrå i Stockholm vill gärna synas inom sitt område där de kan nå ut med sin information till de som är intresserade av att byta bostad. Den som bor i Stockholm eller vill flytta till Stockholm är för det mesta mycket intresserad av att få reda på att det finns fastighetsmäklare som Brokr som erbjuder ett brett utbud av lägenheter och villor inom Stockholm.

Närhet en konkurrensfördel

Lokal-tv:s största fördel är att rapporteringen sker från närområdet där tittarna bor eller arbetar vilket gör att deras intresse är mycket större än om rapporteringen skulle ha skett från en stad flera mil bort eller från ett annat land. På en viss ort kan rapportering om en skola vara en toppnyhet medan nyheten inte har något intresse alls för de som inte bor i närheten. Just nyheter om skolor men även sjukhus och lokala idrottskändisar är sådant som lockar publik till Lokal-TV. Att rapportera om en lokal marknad där det kommer att finnas hantverksprodukter, grönsaker och fika är ett annat exempel på en nyhet som endast intresserar boende i närheten eller de som har möjlighet att resa dit på ett enkelt sätt.

Det finns självklart också stora världsnyheter som har ett stort intresse över hela världen som exempelvis krig eller naturkatastrofer. När en orkan drar in över en tätbefolkad ort och orsakar stor förödelse spelar det ingen roll om händelsen utspelar sig lång bort utan människor är ändå intresserade av att se hur det går.

Lokal-tv ska med andra ord satsa på att rapportera om händelser som har ett stort nyhetsvärde för de som bor eller arbetar i närområdet. Det kan gälla allt från kommunalpolitik till skördefest på torget till ett nedläggningshotat sjukhus eller en indragen busslinje som drabbar de som inte har tillgång till bil.